วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

สระประสม


สระที่เห็นนี้ เป็นสระประสมหรือผสมนั่นเอง
มาจากการประสมกันของสระเดี่ยว จนได้สระใหม่ขึ้นมา
เช่น
สระ ㅐแอ = สระ ㅏ อา + สระ ㅣ อีไม่มีความคิดเห็น: